Familjet Biblike

Misioni i kishes sone eshte: "Te bejme dishepuj te Jezus Krishtit qe sherbejne si anetare te pergjegjshem te kishes lokale dhe qe marrin pjese ne misionin e Perendise per boten." Sistemi i cili ndihmon besimtaret per te marre njohurine baze te nevojshme per t'u rritur ne besim, perbehet nga nje seri studimesh prej 18 mesimesh (Dishepullizimi 1) dhe me pas Shkolla Biblike (Dishepullizimi 2), e cila ka njohuri pak me te thella ne lidhje me doktrinen, studimin dhe praktiken e Bibles. Besimtaret motivohen qe te jene aktive dhe efektive ne dishepullizim.