ADHURIM
ADHURIM

Perëndia është i denjë për të gjithë adhurimin tonë, prandaj qëndra e cdo veprimtarie të kishës është që t'i japë lavdi Perëndisë.

RRITJE
RRITJE

Dëshira jonë është që cdo besimtar të rritet në besim dhe në njohjen e Perëndisë. Shërbimet e kishës bashkëveprojnë për rritjen e gjithsecilit në Krishtin.

PËRFSHIRJE
PËRFSHIRJE

Zoti përdor dhuntitë e gjithsecilit për ta bërë kishën e Tij një vend bekimi dhe shërbimi. Pavarësisht nga dhuntitë tuaja, tek KBBT do të gjeni mundësinë të shërbeni për lavdinë e Perëndisë.

NGA BIBLA

Sepse një është Perëndia, dhe një është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: njeriu Krishti Jezus, 1 Tim 2:5
Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Heb 4:12
sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Rom 10:9